Nové rybičky

Tak za posledný mesiac prešla naša rybia osádka pomerne veľkou zmenou. Ako som spomínala v minulom príspevku, starosť mi robili tetry žiarivé. Zostalo ich už …