Z akvária krevetkárium a slimakárium

Za toho tri štvrte roka sme nemali príležitosť navštíviť žiadnu akvaburzu. A tak sa v akváriu nekonali žiadne prírastky, rastlinkové ani rybičkové. Zato slimákom – …